Recovery Danmark

- en del af Netværkstedet Thorvaldsen.
Arbejder ud fra Netværkstedets recovery-filosofi

Recovery,brugerstyring og empowerment

Netværkstedet Thorvaldsen har udgivet bogen
"Recovery, brugerstyring og empowerment"

Bogen handler om, hvordan man kommer mennesker i møde, hvordan man aktivt kan arbejde med sproget, og hvordan man skaber et psykisk rum, som folk kan udvikle sig i.

Bogen bygger på Netværkstedet Thorvaldsens erfaringer. Netværkstedet er Danmarks eneste brugerstyrede aktivitets-og udviklingssted for mennesker med psykosociale vanskeligheder.

Netværkstedet har gennem årene haft stor succes med at hjælpe folk med svære problemer i gang med deres recovery, altså det at komme sig ovenpå en psykisk lidelse.

Bogen ser på vanskelighederne og faldgruberne ved brugerstyringen og de ulemper og fordele, der er ved at have ansatte på et brugerstyret sted. Bogen fortæller desuden om Netværkstedets opbygning, historie og de aktiviteter, som er et vigtigt led i folks recovery.

Gennem 10 case stories belyses forskellige brugeres og ansattes forhold til stedet.

Bogen henvender sig til alle med interesse for social- og behandlingspsykiatrien og er desuden velegnet som undervisnings- og inspirationsmateriale i erhvervslivet, på skoler, seminarier og væresteder.

Klassesæt kan købes til reduceret pris.

Bestil bogen pr. mail - skriv til
Anfør ønsket antal bøger samt din leveringsadresse
Du kan også booke foredrag om bogen

Titel: Recovery, brugerstyring & Empowerment.
Forfatter: Carsten Rietz (i samarbejde med Netværkstedets brugere).
Forlag: Netværkstedet Thorvaldsen.
83 sider. Pris kr.l85,-

Læs anmeldelser:
- fra bladet 'Udsatte' [ PDF-fil ]
- sundhed.dk's anmeldelse [ link ]

alid HTML 4.01!